KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW bez
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW bez
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2019 roku o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31, w sali 316 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytkowej 32,30m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc,
należącego do dłużników: Anna Bielawska, Sławomir Bielawski
położonego: 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 20 B/11,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" pod numerem 15570-1/11 (Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, Ul. Matejki 94/96) dla którego nie jest urządzona księga wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 122 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O. Toruń 03 10205011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 w pok. 316 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
 

II Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o informacje uzyskane w Spółdzielni Mieszkalniowej ,,Kopernik" w Toruniu. Ustalono, że:

 

1.1. Wyceniany lokal mieszkalny nr 11 położony jest w Toruniu, na czwartym piętrze, przy ulicy Świętopełka 20B i posiada powierzchnię 32,30 m2 oraz piwnicę o powierzchni 2,06 m2. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kopernik” pod numerem 15570-1/11.

 

1.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Państwu Annie i Sławomirowi Bielawskim.

 

1.3. Budynek mieszkalny położony jest przy ulicy Świętopełka 20-20C, na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 296/13, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, wpisanymi w księdze wieczystej KW nr TO1T/00081779/2. Rok budowy budynku – 1973.

 

1.4. Właścicielem gruntu i budynku mieszkalnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kopernik” z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96 oraz właściciele nabytych lokali w częściach odpowiadającym ich udziałom.

 

2. Opis nieruchomości

2.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w prawobrzeżnej części Torunia przy ulicy Świętopełka, w dzielnicy „Mokre”.

Dzielnica ,,Mokre” ma funkcję dzielnicy przemysłowo – handlowo - ogrodniczej. Ograniczona jest ulicami: od zachodu Legionów, od północy Polną, od wschodu linią kolejową do Olsztyna i od południa stawem Kaszownik. Odległość od centrum miasta wynosi około 2,5 km.

Ulica Świętopełka jest boczną ulicą Torunia. Biegnie pomiędzy ulicami Kościuszki i Wielki Rów. Budynek mieszkalny leży wzdłuż ulicy Świętopełka. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, przychodnia zdrowia z apteką, duży sklep ,,Polo Market” oraz pawilon handlowo – usługowy (przy ulicy Kościuszki), w którym mieszczą się liczne sklepy, restauracje, zakłady usługowe a także urząd pocztowy i lecznica dla zwierząt.

W pobliżu (300 m) znajduje się także szkoła podstawowa nr 6 z gimnazjum, stadion sportowy i kościół.

Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bardzo korzystna. Przystanki komunikacji miejskiej (tramwajowe i autobusowe) znajdują się od 150 do 200 m, przy ulicy Kościuszki

 

 

 

 

możliwość dojazdu do centrum miasta i większości dzielnic Torunia.

Lokalizację ogólną i szczegółową nieruchomości oraz dostępność komunikacyjną określono jako bardzo korzystne.

 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jest 11- kondygnacyjny i 4- klatkowy. Został zbudowany w 1973 roku z ,,wielkiej płyty”. Każda klatka schodowa posiada oddzielną windę. Jest całkowicie podpiwniczony. Został w całości ocieplony a cała elewacja odnowiona.

Wejście znajduje się od strony wschodniej, drzwi wejściowe wykonano z PCV i zaopatrzono w domofony.

 

 

2.3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 32,30 m2 znajduje się na czwartym piętrze, w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

Lokal usytuowany jest jednostronnie, wszystkie okna wychodzą na stronę południowo – zachodnią z widokiem na ulicę Świętopełka, stadion sportowy i sklep Polo Market. Układ przestrzenno - funkcjonalny lokalu dobry, wejścia do łazienki i obu pokoi znajdują się w przedpokoju, wejście do kuchni poprzez większy pokój.

Lokal nie posiada balkonu.

 

Opis lokalu:

  • Podłogi – w pokojach mozaika parkietowa, pokryta wykładzinami dywanowymi, w pozostałych pomieszczeniach gumolit. Podłogi zniszczone.

  • Ściany – malowane i tapetowane, w pokojach po remoncie.

  • Sufity – malowane.

  • Łazienka – po remoncie. Na podłodze i na ścianach do wysokości około 2,00 m położono płytki ceramiczne. Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową, umywalkę i muszlę klozetową typu ,,compact”.

  • Wszystkie okna z PCV.

  • Drzwi wejściowe nowe, płytowe, ,,wzmocnione”.

  • Drzwi wewnętrzne płytowe, zwykłe, zniszczone.

 

3.1. Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny posiada dobry stan techniczny i standard wykończenia. Konieczne jest przeprowadzenie remontu kapitalnego w kuchni i w przedpokoju, również remontu podłóg w obu pokojach. Wartość lokalu podwyższają nowe okna z PCV, remont przeprowadzony niedawno w łazience, remont ścian i sufitów w pokojach.

26 czerwca 2019

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.