KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 97814/5
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 97814/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul.Młodzieżowa 31 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 63,93 m2 składającego się z 2 pokoi, pokoju z kuchnią, łazienki, garderoby, przedpokoju oraz powierzchni przynależnej 39,79 m2 (garaż i pomieszczenie gospodarcze)
należącego do dłużników: Marcin Michalski i Beata Michalska
położonego: 87-134 Czarnowo, ul. Modrzewiowa 6B/1, gm.Zławieś Wielka,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 97814/5 [NKW: TO1T / 00097814 / 5]
Suma oszacowania wynosi 195 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 pok. 207 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski

Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o Księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00097814/5, prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, którą biegła badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej w dniu 10 października 2018 roku. Ustalono, że:

 

1.1. DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI"

 • Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gmina Zławieś Wielka, miejscowość – Czarnowo,

 • Ulica – Modrzewiowa 6B, numer lokalu – 1,

 • Przeznaczenie – lokal mieszkalny,

 • Opis lokalu:

- pokój – 2, pokój połączony z kuchnią – 1, łazienka – 1, garderoba – 1, przedpokój – 1,

 • piwnica – 1 o pow. 39,79 m2.

 • Kondygnacja – 1,

 • Przyłączenie – TO1T/00086406/2.

 • Odrębność - tak,

 • Obszar 63,93 m2.

 

1.2. DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ"

Udział związany z własnością lokalu:

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 1/2.

 

Grunt i części wspólne budynku w Kw nr TO1T/00086406/2.

2. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Czarnowo, w gminie Zławieś Wielka, w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko - pomorskim. Geograficznie gmina leży pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą i oddziela oba miasta od siebie.

 

 

Gmina Zławieś Wielka obejmuje obszar 17 753 ha. W jej skład wchodzi 18 sołectw i 25 wsi. Graniczy z gminami Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łysomice, Łubianka oraz miastami Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. Od strony południowej i częściowo zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła. Użytki rolne na terenie gminy zajmują 11 193 ha a 4500 ha pokrywają lasy, w tym ponad 600 ha lasy prywatne. Ludność gminy liczy obecnie około 10 000 mieszkańców. Obecnie na terenie gminy działa pięć szkół podstawowych i trzy gimnazja.

Ważnym atutem gminy jest jej położenie wzdłuż drogi krajowej nr 80, prowadzącej ze Szczecina do Warszawy, przez Toruń i Bydgoszcz. Właśnie takie położenie i układ komunikacyjny stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej gminy, w szczególności dla obiektów magazynowo składowych, usług, przemysłu i obiektów rekreacyjnych, usługowych oraz budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego.

 

Czarnowo jest niedużą miejscowością, położoną wzdłuż drogi krajowej nr 80, w sąsie-dztwie lasów i koryta rzeki Wisły, około 26 km od Torunia i 15 km od centrum Bydgoszczy

oraz około 5 km od Złejwsi Wielkiej, siedziby władz gminnych. Z uwagi korzystne położenie, głownie niedużą odległość od Bydgoszczy w miejscowości tej powstały osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W Czarnowie znajduje się gotycki św. Marcina z początku XIV wieku a obok kościoła drewniana dzwonnica z XVIII w. Do zabytków należy również cmentarz przykościelny z 1873 r. oraz dzwony z 1609 i 1755 roku. Ponadto w miejscowości tej znajdują się sklepy spożywczo – przemysłowe, dwie hurtownie materiałów budowlanych a nieduże centrum handlowo – usługowe, szkoła podstawowa z gimnazjum i przychodnia zdrowia mieszczą się w pobliskiej Złejwsi Wielkiej.

 

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny leży we wschodniej części miejscowości, przy drodze gminnej, ulicy Modrzewiowej. Ulica Modrze-wiowa jest jednokierunkowa, utwardzona, z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Po jej obu stronach znajdują się budynki mieszkalne. Odległość od drogi krajowej nr 80 wynosi około 500 m.

W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Lokalizację ogólną, jako odległość od Bydgoszczy określono jako korzystną, lokalizację szczegółowa i dojazd również korzystne.

 

3. Opis nieruchomości

3.1. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny jest dwuro-dzinny i dwukondygnacyjny w zabudowie bliźniaczej, o łącznej powierzchni 242,90 m2. Jest ogrodzony łącznie z budynkiem sąsiednim ,,bliźniaczym”. Został zbudowany w 2009 roku. Posiada dwa oddzielne wejścia do lokali mieszkalnych oraz dwa oddzielne wjazdy do garażu. Jest murowany, ocieplony, pokryty dachówką ceramiczną. W jego skład

wchodzą dwa samodzielne lokale mieszkalne, po jednym na parterze i na piętrze. Teren przed budynkiem utwardzono kostką brukową, ze budynkiem znajduje się ogród.

Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje tj. elektryczną, wodo-ciągową i kanalizacyjną.

 

 

3.2. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 1 posiada powierzchnię użytkową 63,93 m2 i powierzchnię przynależną 39,79 m2.Część mieszkalna znajduje się na parterze, wchodzi się do niej ze szczytu budynku, natomiast część przynależna leży w podpiwniczeniu budynku.

Część mieszkalna składa się z dwóch pokoi, pokoju z częścią kuchenną, holu i łazienki. Lokal usytuowany jest dwustronnie. Okno z dużego pokoju i balkon wychodzą na ogród, okna z dwóch mniejszych pokoi na ulicę Modrzewiową. Układ przestrzenno funkcjonalny bardzo dobry.

 

Opis pomieszczeń:

 • Podłogi:

- w pokojach panele podłogowe, w części kuchennej i w łazience płytki gresowe.

 • Sufity malowane, gładzone, w łazience sufit podwieszany z oświetleniem halogeno-wym.

 • Ściany – w pokojach i w holu malowane, gładzone. W łazience i w kuchni płytki ceramiczne.

 • Okna z PCV.

 • Łazienka wyposażona jest w wannę winylową (nieobudowaną), umywalkę i muszlę klozetową typu ,,Geberit”.

 • Posadzka loggi z płytek gresowych.

 • Lokal wyposażony jest we wszystkie media. Ogrzewanie gazowe, dodatkowo kominek w salonie.

Powierzchnia przynależna znajdująca się w podpiwniczeniu składa się z garażu i pomie-szczenia gospodarczego. Wejście odbywa się z salonu po schodach (w trakcie budowy) lub z podwórza. Posadzka w garażu z płytek gresowych, wrota uchylne.

Stan techniczny lokalu określono jako dobry, standard wykończenia jako średni gdyż od wielu lat lokal nie jest zamieszkały, nie jest też opalany zimą i konserwowany. Ogród należący do państwa Michalskich jest zarośnięty chwastami i ogólnie zaniedbany.

Łączna powierzchnia lokalu wynosi 63,93 m2 i powierzchni przynależnej 39,79 m2.

 

17 października 2018

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.