KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 56807
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 56807
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul.Młodzieżowa 31 w sali nr 201 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową o powierzchni 1697 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 514,86 m2 (w tym 117,62 m2 powierzchni gospodarczej)
należącej do dłużnika: Zbigniew Kochmański oraz Barbara Kochmańska
położonej: 87-100 Toruń, ul. Tartaczna 25,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56807 [NKW: TO1T/00056807/4]
Suma oszacowania wynosi 1 475 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 106 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
  1. II OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o księgę wieczystą Kw nr TO1T/ 00056807/4. Ustalono, że:

 

  1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości

Działki ewidencyjne

 • Nr działki: 28/22,

 • Obręb ewidencyjny - 26,

 • Położenie - Toruń,

 • Ulica Tartaczna 25,

 • Obszar: 0,1697 ha.

W łamie 5 ujawniono wpis: działka zabudowana, pastwiska trwałe.

Opis nieruchomości.

4.1. Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość położona jest w Toruniu, przy ulicy Tartacznej, na osiedlu mieszkaniowym ,,Wrzosy Leśne – Polana”.

Osiedle Wrzosy Leśne – Polane leży w północno – zachodniej części miasta, około 5 km od centrum, przy granicy miasta z gminą Łubianka. Należy do ,,modnych” i jednocześnie najdroższych osiedli Torunia.

Ulica Tartaczna jest boczną ulicą, osiedlową, utwardzoną kostką brukową i oświetloną. Po obu jej stronach znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne o charakterze rezydencjonalnym. Wyceniana nieruchomość leży przy na końcu tej ulicy.

Dojazd do nieruchomości i całego osiedla odbywa się drogami utwardzonymi, od Szosy Chełmińskiej. Przystanek komunikacji miejskiej – autobudowy położony jest około 700 m od nieruchomości, na rogu Szosy Chełmińskiej i ulicy Wiklinowej.

 

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w sąsiedztwie osiedla tereny niezabudowane leśne.

Centrum handlowo – usługowe ze sklepem Polo Market mieści się około 2,5 km od nieruchomości, w centrum osiedla Wrzosy.

Lokalizację ogólną określono jako bardzo korzystną.

 

4.2. Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z działki gruntu o powierzchni 1697 m² i budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma garażami w bryle budynku.

Działka gruntu posiada kształt regularny, prostokątny, lekko ścięty na jednym rogu. Krótszym bokiem przylega do ulicy Tartacznej. Jest ogrodzona ze wszystkich stron – od frontu płotem metalowym kutym na wysokiej podmurówce i słupkami z granitu, z pozostałych stron płotem metalowym, ocynkowanym, o wys. 2,20 m. Wjazd na działkę odbywa się bramą wjazdową metalową, kutą, dwuskrzydłową, uchylną do wewnątrz. Teren wokół budynku został w pełni zagospodarowany. Szeroki wjazd na działkę utwardzono kostką granitową, pozostały teren zajmuje urządzony trawnik z licznymi roślinami ozdobnymi, oczko wodne dwuspadowe podświetlane i fragment rzeczki z mostkiem ogrodowym. Za budynkiem mieszkalnym zlokalizowano basen pływacki o wymarach 8,55 x 5.55 x 1,55 m.

Działka jest uzbrojona we wszystkie media – wodociąg, kanalizację, energię elektryczną, instalację siłową, gazową, teletechniczną i alarmową. Teren jest oświetlony i monito-rowany. Nieruchomość zaopatrzona jest także we własne ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody, znajdujacą się w podpiwniczeniu.

4.3. Opis budynku mieszkalnego –

Budynek mieszkalny wolnostojący został zbudowany na podstawie Decyzji – Pozwolenie na budowę nr ANB-II-7351/1595/96 z dnia 30.12.1999 r. Jest parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Został zbudowany w 2002 roku w technologii tradycyjnej, jako murowanej o podwyższonym standardzie. Posiada dach wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Wejście do budynku odbywa się od strony południowej. W poziomie parteru znajduje się obszerny taras a na poddaszu użytkowym trzy balkony. Obecnie jest to budynek 16 – letni.

Konstrukcja:

 • Ławy fundamentowe betonowe, z betonu B-15, zbrojone, izolowane.

 • Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych.

 • Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne i działowe z cegły Poroherm (1,5 cegły), ocieplone płytą z wełny mineralnej – 6 cm.

 • Tynk zewnętrzny mineralny, do wysokości 1/3 obłożony granitem (fundament do parteru, łącznie ze schodami).

 • Stropy gęsto żebrowy typu ,,Teriva".

 • Dach konstrukcji drewnianej, ocieplony. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna. Obróbki blacharskie i rynny z blachy miedzianej.

 • Stolarka okienna indywidualna, drewniana z modrzewia syberyjskiego o podwyż-szonej jakości. Drzwi zewnętrzne z litego drewna – modrzew syberyjski, drzwi

 

wewnętrzne z drewna egzotycznego (drewno arabskie). Parapery wewnętrzne z modrzewia syberyjskiego, zewnętrzne z granitu.

 • Schody wewnętrzne – z drewna arabskiego.

 • Posadzki:

  • holl, przedsionek i gabinet – płyty granitowe, z deseniem,

  • salon i pokoje na parterze parkiet dębowy,

  • pokoje na poddaszu – mozaika parkietowa dębowa,

- łazienki, garaże, pomieszczenia w piwnicy – płytki gresowe.

 • Tynki i okładziny – tynk gipsowy szlifowany, w łazienkach, kuchni, pomieszcze-niach technicznych i garażach płytki ceramiczne.

 • Schody zewnętrzne i taras – betonowe, wylewane na mokro, wykończone płytkami gresowymi mrozoodpornymi.

 • Posadzki na balkonach z płytek gresowych. Balustrady metalowe, kute.

 • Drzwi wyjściowe na taras z modrzewia syberyjskiego o wymiarach 2,40 x 2,40 m.

 • Ogrzewanie centralne – z kotla olejowego, w pomieszczeniach z posadzką z płytek gresowych ogrzewanie podłogowe.

 

W skład budynku mieszkalnego wchodzą następujące pomieszczenia:

Podpiwniczenie:

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa w m2

Powierzchnia gospodarcza w m2

Pomieszczenie na meble ogrodowe

x

44,70

Pokój

63,90

x

Sauna z przedsionkiem

21,14

x

Łazienka

9,38

x

Siłownia

16,30

x

Kotłownia

x

8,20

Pomieszczenie gospodarcze

x

16,20

Kuchnia

19,50

x

Schowek

x

5,50

Klatka schodowa

x

7,40

Pomieszczenie techniczne

x

27,72

Razem podpiwniczenie

130,22

109,72


 

 

 

 

 

 

 

 

Parter:

 

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa w m2

Powierzchnia gospodarcza w m2

Pokój dzienny

46,40

x

Pokój kominkowy

17,50

x

Pokój

15,20

x

Holl

26,00

x

Jadalnia

13,00

x

Łazienka

9,80

x

Przesionek

7,82

x

Kuchnia

13,50

x

Garderoba

3,00

x

Klatka schodowa

x

7,90

Garaż

28,70

x

 

Razem parter

 

180,72

 

7,90

 

Poddasze:

 

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa w m2

Powierzchnia gospodarcza w m2

Pokój

23,30 (41,69)

x

Sypialnia

18,00 (25,31)

x

Łazienka

13,00 (16,35)

x

Pokój

10,00 (23,51)

x

Pokój

22,00 (29,15)

x

Razem poddasze

86,30

x

Łącznie

397,24

117,62

 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego, w tym część zagospodarowanej piwnicy wynosi: 397,24 m2.

Powierzchnia całkowita – 514,86 m2.

Kubatura budynku – 1735 m3.

Nieruchomość posiada dobry stan techniczny i bardzo dobry standard wykończenia. Budynek jest funkcjonalny, dobrze utrzymany. Wykończenie wewnętrze wykonane jest z materiałów o wysokiej jakości.

 

16 października 2017

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.