KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW 55226/0
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 55226/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-01-2019 roku o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul.Młodzieżowa 31 w sali nr 316 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:
- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 21 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki i łazienki z wc, o pow. 49,60 m2,
należącego do dłużnika: Marek Durmowicz
położonego: 87-100 Toruń, ul. Łódzka 1-7/21,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55226/0 [NKW: TO1T/00055226/0]
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: BGK O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O. Toruń 03 10205011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 pok. 316 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski

 

II DANE O NIERUCHOMOŚCI

 

 

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o Księgę wieczystą KW nr TO1T/ 00055226/0, założoną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych którą rzeczoznawca badała w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej.

Ustalono, że:

 

 1. Dział I – Oznaczenie nieruchomości

Lokal

 • Miejscowość – Toruń,

 • Ulica – Łódzka 1-7, nr lokalu 21,

 • Przeznaczenie lokalu – lokal mieszkalny,

 • Opis lokalu: pokój – 2, kuchnia – 1, przedpokój – 1, spiżarka – 1, łazienka z wc – 1.

 • Odrębność – tak,

 • Obszar – 49,60 m2

W łamie 4 ujawniono: lokal mieszkalny położony w suterenie budynku.

 

1.2. Dział I – Spis praw związanych z nieruchomością

Udział związany z własnością lokalu:

Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział związany z własnością tego lokalu wynoszący 496/16872 części w nieruchomości wspólnej to jest w częściach budynku i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr 24567.

Na wniosek z dnia 25 stycznia 2000 r.

 

1.3. Dział II - Własność

W udziale 1/1 Marek Durmowicz, syn Eugeniusza i Ireny

 

 

 

2. Opis nieruchomości

2.1.Lokalizacja

Wyceniana nieruchomość lokalowa znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Toruniu przy ulicy Łódzkiej, w dzielnicy Stawki, w lewobrzeżnej części miasta. Ulica Łódzka jest jedną z głównych ulic Torunia i stanowi odcinek drogi krajowej nr 91. Budynek mieszkalny leży na początku ulicy Łódzkiej, około 2,5 km od centrum Torunia. Położony jest wzdłuż ulicy Łódzkiej i szczytem do ulicy Strzałowej. Wejście na posesję odbywa się od ulicy Łódzkiej.

W pobliżu, około 150 m nieruchomości znajduje się duży pawilon handlowy ,,Stawki”, nieco dalej dworzec PKP Toruń Główny, szkoła podstawowa i kościół parafialny (800 m). Duże centrum handlowo – usługowe mieści się w centrum Torunia, około 2,5 km od nieruchomości. Przystanki komunikacji miejskiej położone są na przeciwko budynku mieszkalnego, przy ulicy Łódzkiej.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.

Lokalizację ogólną i szczegółową określono jako dobrą.

 

2.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny został zbudowany z cegły w 1924 roku. Jest czteroklatkowy oraz trzy i częściowo czterokondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy. Nie został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wejście na klatki schodowe znajduje się od strony zachodniej, od strony wschodniej znajduje się wejście do lokalu użytkowego, pomieszczeń technicznych budynku oraz wycenianego lokalu mieszkalnego. Budynek wraz z przyległym gruntem został ogrodzony a teren zagospodarowany.

 

2.3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny o powierzchni 49,60 m2 znajduje się w przyziemiu budynku. Wejście odbywa się z korytarza prowadzącego do pomieszczeń technicznych. Składa się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, spiżarni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal usytuowany jest jednostronnie, okna z obu pokoi wychodzą na stronę wschodnią z widokiem na podwórze, nie posiada balkonu. Układ przestrzenno – funkcjo-nalny dobry, wejścia do jednego z pokoi odbywa się przez pokój z aneksem kuchennym.

 

Opis pomieszczeń:

 • Posadzki:

- w pokojach panele podłogowe, w części kuchennej, w przedpokoju i w łazience płytki ceramiczne.

 • Ściany:

- w pokojach malowane, gładzone, częściowo pokryte wykładziną korkową,

- w części kuchennej – pomiędzy meblami i urządzeniami kuchennymi położono płytki ceramiczne,

- w łazience płytki ceramiczne na wszystkich ścianach, od podłogi do sufitu.

 • Łazienka – z oknem, wyposażona jest w wannę winylowa, narożną, umywalkę i muszlę klozetową typu ,,compact”.

 • Okna z PCV.

 • Drzwi wejściowe – antywłamaniowe, nowe.

 • Drzwi wewnętrzne płytowe, zwykłe.

 • Oświetlenie pokoju z aneksem kuchennym halogenowe.

 • Ogrzewanie centralne, kaloryfery konwektorowe.

 • Wyposażenie w media pełne.

Lokal mieszkalny jest zamieszkały przez Pana Marka Durmowicza. Stan techniczny lokalu określono jako dobry

 

23 stycznia 2019

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.